Tunnistustiedot

Identifierarens uppgifter

Den identifierade personen

Företagets uppgifter

Uppgifter om identifieringen

Barn

Modersmål

Vårdnadshavare som faktureras

Det är viktigt att ange mobiltelefonnumret och e-postadressen i ansökan. Mobiltelefonumret behövs för att kunna få användarrättigheter för Päikky-systemet. Till e-post skickas det olika meddelanden.


Behandlingsspråk
Uppgifter om arbete, studier eller föräldraledig/vårdledig
Civilstånd
Barnets vårdnadshavare bor på samma adress
Vårdnad, om vårdnadshavare inte bor tillsammans
Uppgifter om den andra vårnadshavaren

Make / maka / sambo

I familjens storlek räknas in personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller äktenskapsliknande förhållande samt bådas samtliga minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Personens relation till barnet
Uppgifter om arbete, studier eller föräldraledig/vårdledig

Önskad vårdform

Vårdform

Vårdbehov

Avtalet görs för minst en 5 månaders period och det kan inte göras i efterskott.

Vårdtiderna skrivs in enligt när barnet tidigast kommer till småbarnspedagogiken och när barnet senast hämtas från småbarnspedagogiken.

Vid subjektiv rätt till småbarnspedagogik (om ena eller båda vårdnadshavarna är hemma) gäller följande: Barnet får föras till daghemmet tidigast kl 7:00 och bör hämtas från daghemmet senast kl 16:00. Daghemmet besluter om vilka veckodagar som timmarna kan reserveras. Antalet timmar/vecka kan inte överskridas, när antalet timmar/vecka är förbrukade tas inte barnet emot mera den aktuella veckan.

Vårdens tidpunkt
Verksamhetsspråk i första hand

Barnets hälsotillstånd

Barnets medicinering

Transport tur / retur till förskola

FÖRSKOLEBARNENS SKJUTSAR

  • Rätt till kostnadsfri förskoleskjuts gäller de förskolebarn, som enligt vårdavtalet, är i förskolans halvdagvård och förskolevägen överstiger 3 km eller om förskolevägen klassificerats för alltför farlig enligt bildningsnämnden. Koululiitu – metodprogrammets riskvärde 190 används som farlig väg för förskoleelever.
  • Förskoleskjutsarna samkoordineras optimalt med skoltransporter, med buss eller taxi. Förskoleskjutsen ordnas i första hand med linjetrafik.
  • Förskoleelev, som på grund av att vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och bor på två olika adresser, har rätt till kostnadsfri förskoleskjuts till och från den stadigvarande adressen, om rätt till fri förskoleskjuts föreligger.

Begäran om förskoleskjuts görs i samband med inskrivningen till förskolan. Ifall önskemål om förskoleskjuts uppkommer senare kontaktar du daghemsföreståndaren.

Daghemmet informerar i maj-augusti vårdnadshavarna vilken trafikant som kommer att skjutsa deras förskolebarn. Vårdnadshavarna får taxitrafikantens telefonnummer, så ni kan kontakta dem ifall ni har frågor om tider, meddela att barnet är frånvarande eller något annat. Det är bäst att kontakta taxitrafikanten i början av augusti, först då börjar skolskjutsarnas tider klarna och taxitrafikanterna kan lättare svara på vilken tid och var förskolebarnen hämtas. Bussens tider finns på bussbolagets hemsida eller via Matkahuolto.

De förskolebarn som har rätt till förskoleskjuts och använder buss, behöver ingen bussbiljett. Bildningsavdelningen meddelar till bussbolaget vem som har rätt till skjuts. Rekommenderas att vårdnadshavaren åker 1-2 gånger med förskolebarnet i bussen, så att de tillsammans övar in rutten. Alternativt att vårdnadshavaren följer efter med bilen och väntar in bussen vid förskolans busshållplats.

Förskolebarnen hämtas till/från närmaste huvudväg/busshållsplats i anslutning till hemmet, alltså inte från gårdsplanen. Vårdnadshavaren för/hämtar förskolebarnet till bussens/taxins avhämtningsplats. Ifall avståndet mellan hemmet och huvudvägen/skjutsrutten överstiger 1,5 km har förskoleeleven rätt till skjuts från hemadressen.

Daghemspersonal tar emot förskolebarnen vid bussen/taxin när de anländer till förskolan.

Behov av transport tur/retur förskola

Övriga barn under 18 år i samma hushållTilläggsuppgifter

Finns det husdjur i familjen?
Får personalen inom småbarnspedagogik och förskola samtala om barnet med barnarådgivningen?

Klientavgift

  • Ansökan lämnas in minst fyra månader innan småbarnspedagogiken inleds. Om behovet av småbarnspedagogik beror på oförutsägbart arbete/studier bör ansökan lämnas in minst två veckor innan småbarnspedagogiken inleds.
  • Ansökan kan lämnas in högst ett år före småbarnspedagogiken inleds.
  • Förändringar angående familjeförhållanden bör meddelas till platsen för småbarnspedagogiken.
  • Ansökan bör förnyas ifall ni tackat nej till en beviljad plats inom småbarnspedagogik och om behovet av plats inom småbarnspedagogik uppkommer pånytt i ett senare skede.

Skicka

Skicka uppgifter

Du kan skicka uppgifterna genom att klicka på knappenSkicka.Då kontrolleras först att alla obligatoriska uppgifter är angivna och att uppgifterna är korrekta. Du ombes korrigera eventuella bristfälliga uppgifter. Om uppgifterna är fullständiga överförs de till mottagaren via en säker, SSL-krypterad dataöverföringsförbindelse. Om ärendetjänsten kräver elektronisk identifiering finns följande text på knappen: Identifiera dig och skicka.Då måste du identifiera dig med nätbankskoder, mobilcertifikat eller Katso-kod (organisationer) för att uppgifterna ska kunna skickas. eller mobilcertifikat för att uppgifterna ska kunna skickas.

Spara uppgifter tillfälligt

I tjänsten kan du även vid behov tillfälligt spara uppgifter du har angett genom att klicka på knappenSpara uppgifter.Uppgifterna överförs och förvaras krypterade i tjänsten i högst två (2) månader, varefter de raderas automatiskt. För att kunna spara uppgifter ska användaren ange sin e-postadress och ett lösenord som är minst 6 tecken långt. Uppgifterna krypteras och kan hämtas senare med hjälp av e-postadressen och lösenordet. Observera att endast du känner till lösenordet och att de sparade uppgifterna inte kan återställas utan ditt lösenord och den internetlänk du har fått per e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut uppgifterna med en skrivare med hjälp av den normala utskriftsfunktionen i webbläsaren. Funktionen finns i menyn i övre vänstra eller högra hörnet i webbläsarfönstret beroende på webbläsaren.

Du kan ladda uppgifterna om ärendetransaktionen i PDF-format med knappen "Ladda i PDF-format".

PDF-filen innehåller inga bilagor.


© ePalvelu 2019